Tin nhắn

Hướng dẫn sử dụng:

  • Bấm “Bắt đầu hội thoại mới” và điền ID của người mà bạn cần trao đổi tại ô “tìm kiếm thành viên”.
  • Cách tìm ID của một người bất kỳ, ví dụ email của người đó là sieumarketingabc@gmail.com thì ID là sieumarketingabc.